Livre
4.6
4.4 1.1.2

Robot Fighting 2 APK +mod

TeenGames

Categoria: outras
Active Instala: 10,000+
Tamanho: 72MB
Versão: 1.1.2
Categoria: outras
Active Instala: 10,000+
Tamanho: 72MB
Versão: 1.1.2
 • Robot Fighting 2 APK +mod APK Captura de tela
 • Robot Fighting 2 APK +mod APK Captura de tela
 • Robot Fighting 2 APK +mod APK Captura de tela
 • Robot Fighting 2 APK +mod APK Captura de tela
 • Robot Fighting 2 APK +mod APK Captura de tela

Descrição

نبردی نفس گیر  از جنس فلز بین ماشین های کنترلی هر کدام با سلاح مخصوص خود، ماشین کنترلی خودتان را درست کنید، آن را به سلاح های مرگبار مجهز کرده و ارتقا دهید تا بتوانید در مسابقات مرگبار ماشین های کنترلی شرکت کنید. همیشه دلتان میخواست ماشین کنترلی خودتان را داشته باشید و به صورت تیمی با دیگران رقابت کنید؟ خوب با این بازی به آرزویتان میرسید و میتوانید در مسابقه ای هیجان انگیز علیه کاربران دیگری از سراسر دنیا شرکت کنید. اینجا جای بچه ها نیست! شما قرار است با ماشین های کنترلی تمام فولادی روبرو شوید که میتوانند به روبات هم تبدیل شوند. بعضی از این ماشین ها عبارتند از ماشین تخلیه کننده، ماشین حفاری، لبخند بمب کوچک، ماشین کنترلی با اره برقی و ماشین کنترلی میخ پرتاب کن! ضمنا در هر رقابت یک سری موانع همچون تله ها، موانع نوک تیز، راه های برنده، میله های آهنی بزرگ، آشوب سازها و ... نیز سر راهتان هستند که باید مراقب باشید به آنها برخورد نکنید. البته میتوانید از این موانع به نفع خودتان و برای به دام انداختن حریفان تان استفاده کنید. ضمنا امکان استفاده از آیتم های کمکی همچون جعبه یا کپسول آتش نشانی نیز وجود دارد. با بدست آوردن امتیاز تجربه میتوانید ظاهر ماشین کنترلی تان را به دلخواه تغییر داده و برای آن سلاح و پوشش های زرهی بهتری بخرید. هر چقدر قفل دستاوردهای بیشتری را در بازی باز کنید بازیکن بهتری خواهید بود. اینجا فقط کسانی دوام می آورند که به معنای واقعی کلمه مقاوم باشند!

Mais informações

 • versão: 1.1.2
 • data de publicação: Nov 25, 2016
 • tamanho: 72MB
 • TeenGames
 • preço: Livre
 • categoria: outras
 • classificação: 4.6
 • requisitos: 4.4
 • língua portuguesa: Presente
 • internet: Não é necessário
 • app pacote: com.teengames.com.teengames.com.teengames.RobotFightingMinibotBattle3D
 • minAndroid 4.4 (KITKAT)
 • alvo: Android 6.0 (M)
 • telas: small, normal, large, xlarge
 • suporte para cpu: armeabi-v7a x86
 • a densidade de: 120, 160, 213, 240, 320, 480, 640
 • md5: 258E15C259027C99B79BEFD098D8F174
 • assinatura: B6E865F10932F56B65163F5A2CDF0BBBEE25D898
 • sha256: BAFBC56E49BBDAA741D8964AD18EFF30905D4E3AEE5D7BC144C2BCB7306A9255
 • localidade: Novosibirsk
 • país: RU
 • cidade: Novosibirsk
 • raiz: Não é necessário
 • compra: Não
 • obtê-lo a partir de Google Play: Robot Fighting 2 APK +mod

Versão Histórica do Robot Fighting 2 APK +mod

Robot Fighting 2 APK +mod Apk

Robot Battle 2 – Money/Energy Mod

Obter Dinheiro ilimitado e Energia no Robô de Batalha 2 com o nosso bacana Dinheiro/Energia Mod. Rob...

Como instalar mod

O que é o Mods

MOD é uma abreviatura da palavra modificação, a alteração ou extensão do programa de jogo. Alguns desenvolvedores modificarão o APP original na porção de jogo do conjunto de dados como a roupa dos personagens, o olhar, o som, armas, ferramentas, mapas, etc, e até mesmo escrever um novo histórico do problema, de modo que o modificado Jogo para fazer mudanças significativas para melhorar o jogo ea resistência. Este jogo parece ser uma situação desesperada será alcançado por uma força poderosa do MOD, recebeu favorito do usuário.

Como instalar Robot Fighting 2 APK +mod no seu dispositivo

1) Localize o menu "Segurança" nas definições do smartphone e toque em "Administração do dispositivo". Coloque um sinal contra "Fontes desconhecidas". É assim que você permite instalar aplicativos não apenas do Play Market.

2) Baixe o arquivo .apk do nosso site e mova-o para o cartão SD do seu dispositivo.

3) Encontre este arquivo usando o gerenciador de arquivos do seu telefone / tablet e toque nele.

4) Na nova janela, toque em "Instalar" e siga as recomendações do aplicativo. Algumas aplicações podem exigir o acesso às funções do smartphone, como ligação à Internet ou acesso à página do facebook, se a aplicação tiver de lidar com elas para funcionar correctamente.

5) A maioria das aplicações requerem cache além de simples instalação. O Cache é um pacote de arquivos adicional, que geralmente acompanha o arquivo .apk e é essencial para a função de aplicativo. O tamanho do cache pode atingir vários GB, especialmente no caso se você estiver instalando o jogo.

6) Se o aplicativo que você vai instalar requer cache, você deve descompactar a pasta com o arquivo .obb em um diretório SD / Android / obb. Se você estiver tentando instalar um jogo da empresa Gameloft, o diretório será SD / gameloft / games /. Se você descompactou o cache em um diretório errado, o aplicativo será executado, mas exigirá o download de arquivos adicionais.

O que é OBB

OBB is used for the sale of certain All Android applications online in Google's online store. Developers create OBB files to include and integrate large assets using JOBB tools in Android SDK. They store data that is not stored in the packet encrypted format, plus applications, including graphics and multimedia files. They can use the Google Play Developer Console APK file for download. Those who have downloaded the application, the user will receive two APK file and include APK expansion files to other file ÖBB assets. OBB: file data packets just play some OBB files compressed in RAR compressed file format. The use of data packets influences the course of the game. You need to save the file in accordance with the place where the tip is kept.

Permissões

Robot Fighting 2 APK +mod 1.1.2 APK's Разрешение Файл apk

разрешение
ARMAZENAMENTO:
Permite que o aplicativo escreva para o armazenamento externo.
Permite que o aplicativo leia a partir armazenamento externo.

OUTROS:
Permite que aplicações para abrir sockets de rede.
Permite o acesso para a vibração.
Permite que os aplicativos e o acesso a informações sobre redes.

TELEFONE:
Permite o acesso somente leitura para o estado do telefone, incluindo o número de telefone do dispositivo, atual rede celular informações, o estado de todas as chamadas em curso, e uma lista de qualquer PhoneAccounts registrado no dispositivo.

особенности пользователей
Tela de hardware características:
outros.

Top Apps na Categoria Mais  >
Novos aplicativos na categoria Mais  >
Editor recomendoMais  >

COMENTÁRIO Robot Fighting 2 APK +mod

Comentários de usuários

HappyMod
Baixar